Zajęcia pozalekcyjne  z języka ukraińskiego

     Realizowane zajęcia z języka ukraińskiego  w ramach projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają  na kompetencje kluczowe!” spotkały się z dużą aprobatą uczniów szkoły,  zainteresowanych literaturą, poezja, muzyką i teatrem.

     Tematyka była różnorodna i ciekawa: od czytania wierszy, opowiadań, ciekawostek językowych, śpiewania piosenek ukraińskich do odgrywania scenek, rozwiązywania krzyżówek, rebusów i utrwalania ortografii i części mowy.

     Dzieci lubią obcować z dziecięcą literaturą jednak tylko wtedy, gdy ją dobrze rozumieją. Dlatego pomocne były ciekawe ilustracje, zabawy dydaktyczne, odtwarzanie postaci z bajek i innych tekstów. Poza tym trudniejszą leksykę zapisywaliśmy w słowniczkach i  tłumaczyliśmy na język polski, co sprzyjało utrwalaniu poznanej terminologii.

     Poznanie tradycji ukraińskich i śpiewanie piosenek wzbogaciło wewnętrzny świat dzieci, rozbudziło zainteresowanie tradycją swojego narodu – sięganie do korzeni i integracja z innymi kulturami.

     Zajęcia rozwijające były zabawą pełną radości i spontaniczności, sprzyjające rozwojowi osobowości i wzmacniające poczucie własnej wartości. Ich efekt to występy uczniów na szkolnych koncertach, apelach, wojewódzkich konkursach, a także osiągnięcie sukcesu w postaci Nagrody Dyrektora  podczas Powiatowego  Recytatorskiego Konkursu Ukraińskiej Poezji  w Górowie Iławeckim w postaci.

Nauczycielka Nataliia Shelest