Realizujemy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     Zespół Szkół z  Ukraińskim Językiem Nauczania  jako jedyna szkoła w Bartoszycach realizuje  od  maja 2016 r.  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,  celem którego  jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

     Nauczyciele   wraz  z uczniami zaplanowali  szereg ciekawych działań stymulujących wzrost zainteresowania czytelnictwem, a mianowicie: projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki, konkursy czytelnicze, szkolne konkursy plastyczne oraz prezentacje multimedialne, promujące ulubioną beletrystykę młodzieżową oraz  literaturę  dziecięcą.

     Uczniowie z  zainteresowaniem uczestniczyli w  wycieczkach edukacyjnych do publicznych i pedagogicznych bibliotek, wystawach nowości wydawniczych, wystawach tematycznych, spotkaniach z poetami , w zajęciach warsztatowych, przeglądach  teatralnych, konkursach literackich i recytatorskich.

     Dzięki pozyskanym funduszom szkolna  biblioteka wzbogaciła się w wiele cennych wydawnictw encyklopedycznych, literaturę dziecięcą, beletrystykę młodzieżową, literaturę historyczną.

     Cykliczne wystawy nowości książkowych cieszą się dużą popularnością  wśród odwiedzających bibliotekę szkolną i inspirują uczniów do systematycznego czytania książek, które sprawia wiele przyjemności i jest  alternatywną formą   spędzania wolnego czasu.

(lt)