Najmłodsi uczniowie czytali wiersze Juliana Tuwima

     Uczniowie klas I-III edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w Szkolnym Konkursie Czytelniczym „Mistrz w czytaniu utworów Juliana Tuwima”. Odbył się on 21.11.2016 r. i poprzedzony był eliminacjami klasowymi.

     Zadaniem uczestników konkursu było piękne odczytanie wybranego przez siebie wiersza Juliana Tuwima. Do etapu szkolnego przystąpiło 11 uczniów. Spośród nich komisja konkursowa w składzie:  dyrektor Lubomira Tchórz, nauczycielki  Danuta Głuszko i Agnieszka Wnukowicz, biorąc pod uwagę płynność i wyrazistość czytania, interpretację głosową, dykcję i odpowiednie tempo czytania, wyłoniła laureatów:

     Blankę Dubrowną,  kl. I,
     Mateusza Baczewskiego,  kl. II,
     Tymoteusza Suchodolskiego,  kl. II,
     Tristana Harhaja,  kl. III.

     Zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknymi książkami i dyplomami, a pozostali uczestnicy dyplomami i nagrodami pocieszenia.

     Konkurs zorganizowały nauczycielki: A. Dąbrowna i  U. Mielnik. Był on jedną z atrakcji Programu Czytelniczego „Mistrz w czytaniu” realizowanego w edukacji wczesnoszkolnej

     Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom. Życzymy dalszych sukcesów.

(A.D.)