SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!
DROGIE UCZNNICE I DRODZY UCZNIOWIE!

     Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w  formie stacjonarnej, co oznacza, że  wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze  będą się odbywać  na terenie obiektu szkolnego.

     Zwracam się do Państwa z prośbą o odpowiedzialną współpracę i zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa, a mianowicie:

 

 1. Na lekcje  mogą  uczęszczać tylko  zdrowe dzieci.
 2. Do szkoły nie będą przyjmowani uczniowie z  objawami infekcji dróg oddechowych, zakatarzone lub z temperaturą. 
 3. W zajęciach lekcyjnych nie może uczestniczyć dziecko, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Obowiązkiem rodzica/opiekuna  prawnego jest  niezwłoczne poinformowanie dyrektora szkoły o  fakcie odbywania kwarantanny przez członka rodziny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Jeżeli u dziecka  zostaną  zaobserwowane objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, dziecko zostanie odizolowane, a powiadomiony o tym fakcie rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka ze szkoły i zasięgnięcia porady  medycznej. 
 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów. 
 7. Na lekcje uczeń przynosi tylko przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób z  zewnątrz do niezbędnego minimum.
 9. Rodzic/ opiekun prawny, przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 10. Rodzic zgłasza odbiór dziecka dyżurnemu pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go do wyznaczonego miejsca w przedsionku lub na zewnątrz szkoły.
 11. Rodzic/opiekun prawny oczekując na dziecko zachowuje dystans społeczny i ogranicza  do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 12. 12. Uczniowie klasy IV – VIII po zakończonych lekcjach udają się do szatni, a następnie opuszczają  budynek  szkolny. 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

 

W celu sprawnej komunikacji ze szkołą proszę o zaktualizowanie numerów telefonów.

Wszelkie informacje na temat dziecka będzie  można uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt telefoniczny lub  e-dziennik.

Proszę o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły www.lesiabart.pl  i w e-dzienniku.

 

Kontakt  ze szkołą: tel. 530 231 207 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Proszę o zapoznanie się z  zasadami bezpieczeństwa w szkole umieszczonymi na stronie internetowej szkoły

Pobierz: Szczegółowe zasady bezpieczeństwa uczniów w szkole

Pobierz: Procedury wejścia do szkoły

Pobierz: Wykaz klas

Pobierz: Zajęcia pozalekcyjne