Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego

     Dotyczy: na dostawę i zakup sprzętu TIK w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej - ""Aktywna tablica"

 

Pobierz: Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego