Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego

"Laboratoria przyszłości"

 

1. W celu udzielenia zamówienia dla programu "Laboratoria przyszłości" przeprowadzono rozeznanie cenowe.

2. W dniu 10.12.2021 r. zwrócono się do niżej wymienionych potencjalnych Wykonawców z zapytaniem ofertowym:

 

Pobierz: Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego