Komunikat nr 5/2020/21
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8
z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach
z dnia 14 kwietnia 2021 r.


SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!
NAUCZYCIELE!

     W związku ze zmianą terminu ferii zimowych, ustalone dodatkowe dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie zostały wykorzystane.

     W związku z powyższym wprowadzam następujące zmiany w organizacji pracy szkoły w 2 semestrze r. szk. 2020/2021

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
30 kwietnia 2021 r. – Wielki Piątek w Kościele Wschodnim
04 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele

     Jednocześnie informuję, iż przenoszę odpracowany dzień 04 stycznia 2021 r. w dniu 17 października 2020 r.
na dzień 04 maja 2021 r. – trzeci dzień świąt Wielkanocnych w Kościele Wschodnim.

Lubomira Tchórz, dyrektor szkoły