Regulamin uczestniczenia w zajęciach on-line
w Szkole Podstawowej nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania
w Bartoszycach

podczas zdalnego nauczania 

  1. W Szkole Podstawowej nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach w ramach zdalnego nauczania prowadzone są lekcje on-line z wykorzystaniem komunikatorów:
    e-dziennika Asseco oraz platformy Google Meet.
  2. W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły, lekcje on-line mogą być prowadzone z wykorzystaniem: Skype, Messengera, grup klasowych na Facebooku.
  3. Organizacja zajęć prowadzonych w formie wideolekcji:

    Czytaj więcej: Regulamin uczestniczenia w zajęciach on-line

Kształcenie na odległość

     "W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiającym szkołom i placówkom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość."

Czytaj więcej: Kształcenie na odległość

Zmiany w Statucie Szkoły - WZO

     Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw.  zdalne nauczanie, co wymaga zmian w ocenianiu:

Czytaj więcej: Zmiany w Statucie Szkoły - WZO

ZARZĄDZENIE nr 5/2020 
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ŁESI UKRAINKI

Z UKRAIŃSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA W BARTOSZYCACH
z dnia 27 marca 2020 roku
w sprawie szczegółowych rozwiązań procesu nauczania
w związku ze zdalnym nauczaniem 

 

Na podstawie: rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Czytaj więcej: zarządzenie nr 5/2020

Komunikat nr 2/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8
z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach
z dnia 25.03.2020 r. 

SZANOWNI RODZICE!

     W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493),

INFORMUJĘ, IŻ:

Czytaj więcej: Komunikat z dnia 25.03.2020 r.