Informacja w sprawie kształcenia na odległość

     W dniu 20 marca zmieniły się przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz ocenianie uczniów.

Czytaj więcej: Informacja w sprawie kształcenia na odległość

Nasi uczniowie uczestniczyli w etapie wojewódzkim konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020

     Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach aktywnie uczestniczyli w szkolnym etapie wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

     Publikacja 20 grudnia 2019 r. na stronie Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych w bieżącym  roku potwierdziła,  iż wszystkie prace konkursowe naszych 12  uczniów, którzy uzyskali 75 i więcej % punktów, zostały pozytywnie  zweryfikowane i zakwalifikowane do wojewódzkiego etapu.

Czytaj więcej: konkurs wojewódzki 2019/2020

Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 
z dnia 11.03.2020 r.
 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

INFORMUJĘ

Czytaj więcej: komunikat KORONAWIRUS

INFORMACJA DOTYCZĄCA ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI
do oddziału przedszkolnego
oraz klasy I szkoły podstawowej

 Adres strony rejestracji wniosku oraz zgłoszenia do 

Czytaj więcej: rekrutacja 2020

Zapraszamy na dzień otwarty 

który odbędzie się w sobotę 

15 lutego 2020 r. 

godz. 10.00-12.00.

Czytaj więcej: dzień otwarty luty 2020