До 20-ліття від дня надання імені Лесі Українки Початковій школі нр 8 в Бартошицях

Лесина школа у Бартошицях

«Колесо життя крутиться – журбу змінює радість» -  говорить  тамільське прислів'я. Так як у житті кожної людини свій шлях, у  якому радісні і сумні хвилини, так і у  функціонуванні кожної української школи появляються злети і падіння. Щоб лише тих останніх було якнайменше.

     Нинішня реформа шкільництва у Польщі, яка в загальному полягає, між іншим,  в  ліквідації гімназій, спричинилася до цього, що наша школа, яка функціонувала як Комплекс шкіл з українською мовою навчання у Бартошицях в роках 1999-2017, в якому функціонувала початкова школа і гімназія та відділ садочка, знову стає початковою школою з українською мовою навчання, так як  у її витоках.

Czytaj więcej: Лесина школа у Бартошицях

Jubileusz ukraińskiego szkolnictwa w Bartoszycach

     „Los koło zatacza – smutek przeradza się w radość” – tak oto brzmi tamilskie przysłowie, pełne prawdy życiowej.

     Tak jak życie każdego człowieka składa się z chwil radosnych i smutnych, tak w funkcjonowaniu każdej ukraińskiej szkoły pojawiają się blaski i cienie. Takim blaskiem był pierwszy dzwonek 1 września 1990 r. dla około stu uczniów rozpoczynających naukę z wykładowym językiem ukraińskim w Szkole Podstawowej nr 8 w Bartoszycach. Ich rodzice długo czekali na historyczny moment, ponieważ dotąd tylko nieliczna grupa dzieci mogła zdobywać wiedzę na dodatkowych lekcjach języka ukraińskiego w polskiej szkole. A od ostatniego rocznika absolwentów ukraińskich klas Liceum Pedagogicznego nr 2 upłynęło 20 lat.

Czytaj więcej: Jubileusz ukraińskiego szkolnictwa w Bartoszycach

Сердечно запрошуємо

випускників бартошицького Педагогічного ліцею 

та усіх зацікавлених 

Czytaj więcej: Сердечно запрошуємо

Львів  – місто наших мрій

     Учні початкової школи та гімназисти із Бартошиць здійснили довгоочікувану поїздку до Львова. До нас приєдналися школярі із П'єнєнжна, Бранєва та Гурова Ілавецького. У  червневий ранок ми усі вперше зустрілися в автобусі. І тоді вже ми подружили.

Czytaj więcej: Львів – місто наших мрій

Lwów – miasto  naszych marzeń

     Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania z Bartoszyc,  wybrali się na kilkudniowa wycieczkę do Lwowa. Do nas dołączyli ukraińscy gimnazjaliści z Pieniężna  oraz licealiści z Górowa Iławieckiego i Braniewa.  Razem 8 czerwca o porannej godzinie pierwszy raz spotkaliśmy się w autokarze. Wtedy właśnie zawiązały się pierwsze znajomości.

Czytaj więcej: Lwów – miasto naszych marzeń