Inauguracja Roku Szkolnego

2016/2017

 

1 września 2016 r. (czwartek) godz. 10:00

Liturgia w cerkwi godz. 8:15

Czytaj więcej: Inauguracja roku 2016/2017

Osiągnięcia z języka angielskiego

Uczniowie klasy VI w bieżącym roku szkolnym ze sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego uzyskali bardzo dobry wynik – 73% , zaś średnie wyniki: kraj -71%, województwo – 68%, powiat bartoszycki – 65%.

Czytaj więcej: Osiągnięcia z języka angielskiego

Język polski w ukraińskiej szkole

Specyfiką naszej szkoły jest konwersacja w języku ukraińskim, ale dbamy też o wszechstronny rozwój ucznia, m.in. kształcenie umiejętności polonistycznych. Efektem pracy jest wydawanie szkolnej gazetki literackiej „Echo z Dna Serca”, zajmowanie czołowych miejsc w wielu konkursach polonistycznych (przedmiotowych, literackich, recytatorskich, poetyckich) na różnych szczeblach i osiąganie wysokich wyników z języka polskiego ze sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

Czytaj więcej: Język polski w naszej szkole

Sukcesy polonistyczne w ukraińskiej szkole – podsumowanie pracy koła polonistycznego 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016 był szczególnie pracowity dla członków koła polonistycznego, którego opiekunem jest nauczycielka języka polskiego Danuta Rohun.

Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoje zainteresowania z zakresu literatury, teatru, filmu, nauki o języku, by wziąć udział w wielu konkursach. Efektem pracy jest zajęcie czołowych miejsc w konkursach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

Czytaj więcej: Sukcesy polonistyczne - podsumowanie pracy koła polonistycznego 2015/2016

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

W ZESPOLE SZKÓŁ Z UJN W BARTOSZYCACH

 

„Im bardziej nauka straci charakter nawyku i stanie się przeżyciem,

tym bardziej twórczą będzie praca i radosna szkoła”  I. Kiken

 

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań.

Czytaj więcej: Oddział Przeszkolny - Podsumowanie