OFERTA ZAJĘĆ

prowadzonych w czasie przerwy świątecznej 13-14.04.2017 r. i 18.04.2017 r.
w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.

Czytaj więcej: oferta zajęć w czasie przerwy świątecznej

Протокол
З ІV Всепольського конкурсу малюнків
„Тарас Шевченко – наш Приятель”

Жюрі у  складі:
Голова:  Любомира Тхір
Члени: Данута Глушко, Анна Домбровна,  Марія Трояновська
У конкурсі взяло участь 140 дітей.
Роботи надійшли  із місцевостей: Молтайни, Кандити, Топрини, Сроково, Ольштин, Бартошиці, Лосє, Битів, Будри, Соб’єхи, Барцяни, Горлиці, Гладишево, Люблин, Дроґоше, Ропиця Польська, Краків, Лігниця.

Czytaj więcej: Taras szewczenko mij pryjatel

Osiągnięcia szkoły
w I semestrze
w roku szkolnym 2016/2017

Czytaj więcej: osiągnięcia szkoły w I semestrze w roku szkolnym 2016/2017

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego

     Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie  zapytania ofertowego
z dnia 16.03.2017 roku - "Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzacji"
znak: ZSzUJN-21/2017

Czytaj więcej: Wyniki zapytania ofertowego

VII Ogólnopolski a XIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski
pn. „Poznaj nasz Kraj”

     Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Stowarzyszeniem Absolwentów, Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania „Kałyna” zaprasza młodzież gimnazjalną do udziału w VII Ogólnopolskim a XIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim pn. „Poznaj nasz Kraj”.

Czytaj więcej: VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorskiego pn. „Poznaj nasz Kraj”