Osiągnięcia szkoły
w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj więcej: Osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
z okazji 100 – lecia urodzin św. Jana Pawła II 
pt.: „Dziękujemy Ci Ojcze”

     Komisja konkursowa w składzie: Pani Maria TrojanowskaPani Danuta Głuszko
wyłoniła zwycięzców:

Czytaj więcej: Dar na 100

AKCJA KARTKA DLA MEDYKA

     Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki w Bartoszycach wspierają pracę służby zdrowia w czasie pandemii koronawirusa.

     Przystępując do akcji Kartka dla Medyka, wyrażamy wdzięczność i okazujemy szacunek dla wszystkich zawodów medycznych.

Czytaj więcej: akcja kartka dla medyka

Gratulujemy osiągnięć egzaminacyjnych w 2020 r.

     Pomimo epidemii Covid-19 oraz  ciągłej niepewności podczas  3-mięsięcznego zdalnego  nauczania nasi ósmoklasiści nie  zawiedli.  Ich osiągnięcia podczas egzaminów są niezwykle satysfakcjonujące.

     Dzięki dużej odpowiedzialności uczniów, nauczycieli i wsparciu rodziców możemy mówić o wielkim sukcesie.  Nasi uczniowie okazali się najlepsi nie tylko w mieście, ale też  w powiecie. Jako jedyni zdobyli  dwie siódemki z egzaminu z języka polskiego i matematyki (7 stanin – poziom wysoki).  W Bartoszycach spośród wszystkich szkół  tylko nasza szkoła osiągnęła 7 stanin z tych dwóch przedmiotów.

Czytaj więcej: Gratulujemy osiągnięć egzaminacyjnych w 2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania

zaprasza do udziału
w konkursie multimedialno - plastycznym
z okazji 100 – lecia urodzin św. Jana Pawła II 
pt.: „Dziękujemy Ci Ojcze”

 

1. Adresaci konkursu:

-  konkurs plastyczny - uczniowie z klas 0-III,

-  konkurs multimedialny - uczniowie klas IV-VIII.

Czytaj więcej: dziękujemy Ci Ojcze