Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze podczas egzaminów gimnazjalnych w dniach 19-21 kwietnia 2017 r.

     Informujemy, iż w związku z egzaminami gimnazjalnymi
19, 20, 21 kwietnia 2017 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

     W tych dniach w szkole prowadzone będą tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach: 7:00 – 16:00.

     Praca oddziału przedszkolnego w dniach 19-21 kwietnia 2017 r. – zgodnie z planem od godz. 8:00 – 13:00.

Dyrektor Szkoły
Lubomira Tchórz