Zapytanie ofertowe

     Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach, ul Leśna 1, 11-200 Bartoszyce; zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę komputerów przenośnych.

Czytaj więcej: zapytanie ofertowe na zakup komputerów

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego

     Dotyczy: na dostawę i zakup sprzętu TIK w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej - ""Aktywna tablica"

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

     na dostawę i zakup TIK w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica"

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na dostawę i zakup TIK