Komunikat nr 5/2020/21
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8
z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach
z dnia 14 kwietnia 2021 r.


SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!
NAUCZYCIELE!

     W związku ze zmianą terminu ferii zimowych, ustalone dodatkowe dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie zostały wykorzystane.

     W związku z powyższym wprowadzam następujące zmiany w organizacji pracy szkoły w 2 semestrze r. szk. 2020/2021

Czytaj więcej: Komunikat nr 5/2020/21 zdalne

Komunikat nr 4/2020/21

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

z dnia 26 lutego 2021 r.

 

SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!

NAUCZYCIELE!


        W związku z kolejnym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego ogranicza się również funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas I–III

INFORMUJĘ, IŻ:

Czytaj więcej: Komunikat nr 4/2020/21 SPnr8

Komunikat nr 3/2020/21

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

z dnia 15.01.2021 r.

 

SZANOWNI RODZICE!   DRODZY UCZNIOWIE!

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki 

 

INFORMUJĘ, IŻ:

Czytaj więcej: Komunikat nr 3/2020/21

Komunikat nr 2/2020/21

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 

z dnia 09.11.2020 r. 

 

SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!


     W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1960),

 

INFORMUJĘ, IŻ:

Czytaj więcej: Komunikat nr 2/2020/21

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas przeprowadzania
egzaminów ósmoklasistów w 2020 r.

 

1. Udział w egzaminie ósmoklasisty

 

1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. [*] Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Czytaj więcej: Wytyczne egzamin ósmoklasisty 2020