DROGI UCZNIU kl. IV-VII !

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych i grupowych,
 • Zapoznaj się z harmonogramem konsultacji,
 • Koniecznie zapoznaj się z Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach w związku z wystąpieniem COVID-19 i zasadami stosowanymi podczas konsultacji – www.lesiabart.pl  zakładka ZDALNE NAUCZANIE
 • Udział w konsultacjach jest możliwy po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem,
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeśli jesteś chory.

  Czytaj więcej: harmonogram konsultacji kl. IV-VII

DROGI UCZNIU kl. VIII !

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych i grupowych,
 • Zapoznaj się z harmonogramem konsultacji,
 • Koniecznie zapoznaj się z Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach w związku z wystąpieniem COVID-19 i zasadami stosowanymi podczas konsultacji – www.lesiabart.pl  zakładka ZDALNE NAUCZANIE 
 • Udział w konsultacjach jest możliwy po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem,
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeśli jesteś chory.

  Czytaj więcej: Harmonogram konsultacji kl. 8

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej nr 8
z Ukraińskim Językiem Nauczania
w Bartoszycach
w związku z wystąpieniem COVID-19 

1. Podstawa prawna 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. poz. 493),
 2. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

  Czytaj więcej: Procedury zapewnienia bezpieczeństwa COVID-19

Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania
w Bartoszycach nr 3/2020

z dnia 11.05.2020 r. 

 

SZANOWNI RODZICE i OPIEKUNOWIE!

     W związku z kolejnym przedłużeniem zdalnego nauczania w celu wsparcia procesu uczenia się i nauczania uczniów i bezpośredniego kontaktu z nauczycielami w naszej szkole zostały wprowadzone wideolekcje.

     Informuję, iż od 4 maja 2020 r. wideolekcje prowadzone są w klasach VII i VIII, zaś od 11 maja 2020 – w klasach IV, V. VI z wykorzystaniem nowych narzędzi – platformy edukacyjnej Google Meet. Plan wideolekcji jest umieszczony na stronie www.lesiabart.pl w zakładce: Plan lekcji.

Czytaj więcej: Komunikat Dyrektora nr 3/2020 z dnia 11.05.2020 r.

Regulamin uczestniczenia w zajęciach on-line
w Szkole Podstawowej nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania
w Bartoszycach

podczas zdalnego nauczania 

 1. W Szkole Podstawowej nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach w ramach zdalnego nauczania prowadzone są lekcje on-line z wykorzystaniem komunikatorów:
  e-dziennika Asseco oraz platformy Google Meet.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły, lekcje on-line mogą być prowadzone z wykorzystaniem: Skype, Messengera, grup klasowych na Facebooku.
 3. Organizacja zajęć prowadzonych w formie wideolekcji:

  Czytaj więcej: Regulamin uczestniczenia w zajęciach on-line