Organizacja pracy szkoły

 

2020/2021

Pobierz: Załącznik nr 1 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w roku szkolnym 2020/2021

Pobierz: Załącznik nr 4 Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

Pobierz: Załącznik nr 5 Wykaz gabinetów, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz sektorów pobytu klas podczas przerw

Pobierz: Załącznik nr 6 Postępowanie podczas przychodzenia uczniów do szkoły

Pobierz: Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

 

2019/2020

Pobierz: Kalendarz wydarzeń uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Pobierz: Pracujące soboty i dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Pobierz: Terminy konsultacji dla rodziców oraz zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Pobierz: Terminy egzaminu ósmoklasisty

Pobierz: Godziny pracy szkoły i sekretariatu

Pobierz: Dzwonki

 

2018/2019

Pobierz: Kalendarz wydarzeń uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz: Pracujące soboty i dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz: Terminy konsultacji dla rodziców oraz zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz: Terminy egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

Pobierz: Godziny pracy szkoły i sekretariatu

Pobierz: Dzwonki

 

2017/2018

Pobierz: Kalendarz wydarzeń i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Pobierz: Pracujące soboty i dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

Pobierz: Terminy konsultacji dla rodziców oraz zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Pobierz: Godziny pracy szkoły i sekretariatu

 

Pobierz: Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017

Pobierz: Oferta zajęć podczas przerwy świątecznej od 23.12.2016 r. do 30.12.2016 r.