Innowacja pedagogiczna „Polubić fitness”

     W Szkole Podstawowej nr 8 z Ukraińskim językiem Nauczania w Bartoszycach była prowadzona innowacja pn. „Polubić fitness – nowoczesne formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego”.

    Adresatami innowacji byli starsi uczniowie szkoły, zaś czas realizacji innowacji obejmował rok szkolny 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.
     Innowacja, zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, miała na celu zmotywowanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu, poszerzenie i utrwalenie umiejętności sportowych oraz naukę nowych ćwiczeń. Ponadto ważnym elementem było szerzenie odpowiedzialności za własne ciało i kondycję fizyczną z wykorzystaniem sprzętu sportowego oraz własną masę ciała. Zajęcia odbywały się w ramach zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego.

Czytaj więcej: Innowacja pedagogiczna „Polubić fitness” (2)