Komunikat nr 3/2020/21

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

z dnia 15.01.2021 r.

 

SZANOWNI RODZICE!   DRODZY UCZNIOWIE!

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki 

 

INFORMUJĘ, IŻ:

  • od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym;
  • uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami pracy zdalnej;
  • nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII odbywa się  w formie wideolekcji zgodnie z obowiązującym  planem lekcji;
  • uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty mają możliwość uczestniczenia w konsultacjach w szkole, zgodnie z harmonogramem konsultacji, pozostali uczniowie mogą  korzystać  z konsultacji po wcześniejszym umówieniu się z  nauczycielem;
  • kontakt nauczyciel-uczeń-rodzic odbywa się przede wszystkim w oparciu  o  dziennik  elektroniczny oraz e-maile służbowe nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach nauczyciele mogą również wykorzystywać inne komunikatory społeczne w celu kontaktu  z uczniami;
  • każdy uczeń i rodzic ma  możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez dziennik elektroniczny w dniach pracy nauczyciela;
  • oddział przedszkolny w szkole podstawowej funkcjonuje bez zmian;
  • od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej zgodnie  z harmonogramem pracy świetlicy.

Wszystkim RODZICOM dziękuję za dotychczasową współpracę i życzę  wszystkiego najlepszego w Nowym 2021 Roku,   dużo zdrowia, optymizmu,  wytrwałości i normalności na co dzień.

Lubomira Tchórz,

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach