Komunikat nr 4/2020/21

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

z dnia 26 lutego 2021 r.

 

SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!

NAUCZYCIELE!


        W związku z kolejnym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego ogranicza się również funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas I–III

INFORMUJĘ, IŻ:

  • od 1 marca 2021 r.  zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły i rozpoczyna się nauczanie zdalne realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  • nauczanie zdalne dla uczniów klas I-III  z realizacją podstaw programowych i ocenianiem  odbywa się  w formie on-line oraz  wideolekcji zgodnie  z planem lekcji i informacją przekazaną przez wychowawców klas;
  • kontakt nauczyciel-uczeń-rodzic odbywa się przede wszystkim w oparciu  o  dziennik  elektroniczny ASSECO oraz e-maile służbowe nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach nauczyciele mogą również wykorzystywać inne komunikatory społeczne w celu kontaktu z uczniami;
  • oddział przedszkolny w szkole podstawowej funkcjonuje bez zmian;

 

W związku z realizacją  zadań  szkoły za pomocą zdalnego nauczania bardzo proszę Rodziców o zrozumienie i wsparcie  w realizacji procesu edukacyjnego poprzez:

  • dopilnowanie, aby dzieci codziennie logowały się na platformie Google Meet i kontaktowały się z danym nauczycielem;
  • motywowanie do samodzielnej i systematycznej pracy w domu
  • śledzenie na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEiN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz sprawdzać komunikaty i informacje wysyłane przez e-dziennik;
  • zadbać o bezpieczeństwo w domu oraz unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.

Przypominam:

  • iż obowiązkiem każdego ucznia jest uczestniczenie w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych i na każdej lekcji sprawdzana jest obecność,
  • uczniowie oceniani są zgodnie z PZO podczas zdalnego  nauczania. Dokumenty

umieszczone są na naszej stronie www.lesiabart.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE https://www.lesiabart.pl/index.php/zdalne-nauczanie/343-zmiany-w-statucie-szkoly-wzo

Lubomira Tchórz, dyrektor szkoły