INFORMACJA DOTYCZĄCA ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI
DO ODDZIAŁU PRZDSZKOLENGO ORAZ KL. I SP

Adres strony rejestracji wniosku oraz zgłoszenia do 

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLENGO dla rodzica:

www.bartoszyce.formico.pl

 

Adres strony rejestracji wniosku oraz zgłoszenia do 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ dla rodzica:

www.bartoszyce.elemento.pl

 

REKRUTACJA TRWA OD 1 DO 16 MARCA 2018 R.