Recepcja ukraińskiej poezji w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Poznaj nasz Kraj”

     Ukraińska poezja, jak żadna inna, fascynuje odbiorców swoją wrażliwością, delikatnością, namiętnością, zmysłowością i tajemniczością. W niezwykle rzadki sposób porusza serca czytelników. Toteż nietrudno domyśleć się, że jej miłośnicy znaleźli się m.in. w naszym regionie.

     Systematycznie, z roku na rok, ukraińska kultura, poezja cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich odbiorców. Związku z czym 25 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach odbył się VIII Ogólnopolski a XIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Poznaj nasz Kraj”. Uczniowie z Warmii i Mazur, kochający poezję i chcący bliżej poznać twórczość znakomitych ukraińskich poetów, wzięli udział w tymże przedsięwzięciu. Recytatorskie zmagania  zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Stowarzyszeniem „Kałyna” oraz pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

     W XIV spotkaniu z ukraińską poezją udział wzięło 42 recytatorów z naszego województwa, m.in. z Pieniężna, Kandyt, Sokolicy, Bartoszyc, Bań Mazurskich, Górowa Iławeckiego, Srokowa, Dzietrzychowa, Bisztynka.

     Uczestnicy zaprezentowali m. in. utwory Dmytra Pawłyczki, Iwana Dracza, Liny Kostenko, Tarasa Szewczenki, Wasyla Symonenki, Maksyma Rylskiego, Ołeksandra Ołesia, Łesi Ukrainki, Hałyny Kruk.

     Recytacje uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca - Barbara Królikowska-Wunderlich - regionalny mistrz mowy polskiej z Olsztyna; członkowie: Irena Jurewicz – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach i jednocześnie konsultant Akademii GWO, a także Lubomira Tchórz - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach i doradca metodyczny  w zakresie nauczania języka  ukraińskiego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli      w Olsztynie. Jury przyznawało punkty za umiejętności interpretacyjne, dykcję, poprawność językową, dobór tematu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

     W związku z bardzo wysokim poziomem tegorocznego konkursu jurorzy musieli podjąć niezwykle trudną decyzję - spośród 42 uczestników wyłonić laureatów oraz osoby wyróżnione za recytację. To nie lada wyzwanie. Dlatego po długich obradach komisja postanowiła przyznać dwie nagrody specjalne. Najlepsi wśród tak licznej grupy recytatorów to: Kamila Waga ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bartoszycach oraz Wojciech Florczykowski z Gimnazjum nr 2, także z Bartoszyc. Kamila przygotowała wiersz Hałyny Kruk „Powiedzieć sobie szczerze”, natomiast Wojtek zaprezentował „Wstęp do inflacji” Oleha Kocarewa. Zarówno recytacja uczennicy szkoły podstawowej, jak i gimnazjalisty, były poruszające.

     Tytuł laureata VIII Ogólnopolskiego a XIV Wojewódzkiego Konkursu „Poznaj nasz Kraj” otrzymali: Marta Pogorzelska (Szkoła Podstawowa w Kandytach), Sara Owoc (Szkoła Podstawowa w Sokolicy), Julia Pudełek (Szkoła Podstawowa nr 1 w Bartoszycach), Hanna Wereda (Szkoła Podstawowa w Srokowie) oraz Julia Kaczyńska (Szkoła Podstawowa w Bisztynku).

     Wyróżnienia otrzymali: Natalia Łatanyszyn (Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach), Kamila Tytło (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach), Paulina Skowyra (Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach) oraz Iryna Pankiv (Zespół Szkół z UJN w Górowie Iławeckim).

     Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom konkursu, ale także pozostałym uczestnikom ciekawych interpretacji utworów. Wyróżnieni otrzymali ciekawe nagrody książkowe i piękne dyplomy, natomiast pozostali upominki.

     Konkurs recytatorski „Poznaj nasz Kraj” nie odbyłby się, gdyby nie pani Danuta Rohun – nauczyciel języka polskiego, która jest jego inicjatorką i koordynatorką, dbającą o każdy szczegół tego przedsięwzięcia. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach oraz doradca metodyczny w zakresie nauczania języka ukraińskiego - Lubomira Tchórz - stale wspiera powyższe przedsięwzięcie.

     Należy wspomnieć, iż konkurs realizowany jest w ramach cyklicznego  przedsięwzięcia Stowarzyszenia „Kałyna” pn. „Spotkania Teatralno-Poetyckie 2018” i współfinansowane jest jako zadanie publiczne związane ze wspieraniem tożsamości kulturalnej mniejszości narodowych i etnicznych przez Burmistrza Miasta Bartoszyce Piotra Petrykowskiego. Za co składamy gorące podziękowania.

     Za udział w naszym konkursie i każde wsparcie gorąco wszystkim dziękujemy.

Oksana Koryśko