Ogólnopolskie bicie rekordu w resuscytacji

     Dnia 16.10.2018r. obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji uczniowie klasy VII i III gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z UJN w Bartoszycach wzięli udział w ogólnopolskim biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Akcja odbyła się na boisku - Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach.  W wydarzeniu wzięły udział bartoszyckie przedszkola oraz szkoły.  Patronem akcji jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

     Zadaniem naszych uczniów oraz nauczycieli było bezustanne prowadzenie resuscytacji na fantomach. Wiemy jak ważna jest w życiu każdego człowieka umiejętność udzielania pierwszej pomocy, dlatego od najmłodszych lat poprzez zajęcia, szkolenia, konkursy oraz tego typu akcje uczymy się ratować życie. Dzięki temu jesteśmy gotowi każdego dnia nieść pomoc poszkodowanym   w wypadkach oraz osobom, którzy tej pomocy potrzebują. Cieszymy się, że każdy ma możliwość powiększania wiedzy na temat tej najważniejszej, pierwszej pomocy.

gimnazjalistka

Katarzyna Dąbrowna