WYNIKI 

     X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Ja i mały teatr” realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Spotkania poetycko-teatralne 2018” przez  Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania „Kałyna” oraz  Szkoły Podstawowej nr 8 z UJN w Bartoszycach

 

Pobierz: wyniki X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Ja i mały teatr”