PODZIĘKOWANIE

Gorąco dziękujemy za przekazanie 1 %  podatku w 2018 r. na rzecz  Stowarzyszenia Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół 

z Ukraińskim Językiem Nauczania „Kałyna”. 

     Dzięki  Państwa finansowej pomocy  mogliśmy realizować różnorodną  działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania  w Bartoszycach, a tym samym wspierać rozwój każdego dziecka.  

     Nasze zespoły artystyczne oraz drużyny sportowe mogły uczestniczyć w wielu konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych nie tylko w  Bartoszycach, ale i w innych miejscowościach województwa, między innymi w: 

- Regionalnym Przeglądzie Kolęd, Wertepów i Szczedriwek w Węgorzewie, styczeń 2018 r., 

- Festiwalu Twórczości Dziecięcej w Elblągu, maj 2018 r.,

- Wojewódzkim Przeglądzie Ukraińskiej Poezji Śpiewanej i Twórczości Poetyckiej w Olsztynie, grudzień 2018 r.,  

- XXII Turnieju Piłki Nożnej w Elblągu, listopad 2018 r.

     Ponadto mogliśmy  zorganizować 4 wielkie przedsięwzięcia kulturalne, a mianowicie: „Spotkanie z kolędą 2018”, IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Poznaj nasz Kraj”, X Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Ja i mały teatr”, V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Szewczenko – nasz Przyjaciel”, w których  razem uczestniczyło ponad 500 dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz  z całej Polski, a także z Ukrainy. 

     Niezwykle ważnymi inicjatywami było przyjęcie 30-osobowej grupy dzieci i nauczycieli z wiejskiej szkoły z regionu pryłuckiego, a także kolejne wsparcie rannych żołnierzy z Ukrainy, przebywających na leczeniu w Centrum „Dobry Brat” w Osieku poprzez organizację charytatywnego koncertu zespołu „Wodohraj”.

     Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na rozwój ukraińskich dzieci i młodzieży w Polsce,  i w Ukrainie oraz służą polsko-ukraińskiej integracji.

Powyższe przedsięwzięcia oraz pomoc  potrzebującym  była możliwa dzięki dużym wsparciu finansowym, które otrzymaliśmy od Państwa, za co szczególnie  gorąco DZIĘKUJEMY.

Uczniowie, nauczyciele, rodzice  oraz  dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

Zarząd  Stowarzyszenia „Kałyna”

 

 

 

Szanowni Państwo!

     Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % podatku za 2018 r., który przeznaczymy na działalność związaną ze wsparciem procesu dydaktyczno-wychowawczego i dalszym rozwojem naszej szkoły, a także pomoc  dzieciom z Ukrainy.

     Składając w Urzędzie Skarbowym PIT, w pozycji dotyczącej przekazania

1 %  należy wpisać: Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół  z Ukraińskim Językiem Nauczania „Kałyna” 

KRS: 0000208516

 

Jednocześnie  składamy gorące podziękowania wszystkim Darczyńcom, którzy w 2018 r. przekazali swój 1 % na rzecz szkoły.

 

Wdzięczni  uczniowie, nauczyciele, rodzice  oraz  dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

Zarząd  Stowarzyszenia „Kałyna”