Drodzy Rodzice Oddziału Przedszkolnego!

     Minęło dopiero, a może dla niektórych aż, pół roku od przyjścia Waszych dzieci do oddziału przedszkolnego z ukraińskim językiem nauczania, znajdującego się w pięknym położeniu, jak sama nazwa ulicy już mówi: Leśna 1. Postanowiłam, jako wychowawczyni przedszkolaków pochwalić dzieci i opisać krótko działania,  jakie podejmowałam wraz z Waszymi pociechami.

      Na początku roku szkolnego dużo czasu poświęciłam na zapoznanie dzieci z normami i zasadami prawidłowego postępowania i współżycia w grupie. Duży nacisk położyłam na bezpieczeństwo i zdyscyplinowanie dzieci. Wspólnie ułożyliśmy kodeks dobrego przedszkolaka, który dzisiaj dzieci znają już i starają się go przestrzegać. Zapoznałam je także z podstawowymi prawami i obowiązkami dziecka.

     By osiągnąć cele wychowania przedszkolnego wspomagałam rozwój dzieci, doskonaliłam ich umiejętności, wychowywałam i kształciłam dzieci we wszystkich obszarach podstawy programowej. Stwarzałam przy tym sytuacje edukacyjne w formie zabawowej i zadaniowej z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych. 

     Podczas realizacji zaplanowanych bloków tematycznych, dzieci poznawały wiersze, piosenki, ciekawe opowiadania, zagadki, pląsy, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, tańce oraz gry na różnych instrumentach. Prawie każde zajęcie urozmaicone było ciekawą pogadanką, krótkim filmem lub historyjką obrazkową. Swoje odczucia i doświadczenia dzieci odzwierciedlały w bogatych pracach plastycznych i technicznych, które zgromadzone są w teczkach indywidualnych i kąciku przyrodniczym. Najciekawsze prace wyeksponowane są na tablicy z pracami dziecięcymi na korytarzu i w sali.

     Nasze przedszkolaki  potrafią nazwać i wymienić pory roku, podać w paru zdaniach ich najważniejsze cechy charakterystyczne. Wiedzą jak dbać o zdrowie, jak być bezpiecznym. Dużo wiedzą   o otaczającym nas świecie: znają zwierzęta domowe i egzotyczne, znają podstawowe zasady ruchu drogowego, potrafią wykonywać wszystkie czynności związane z samoobsługą.

     Duży nacisk kładę w pracy z dzieckiem 6-letnim na ćwiczenie słuchu fonematycznego: czytamy globalnie wyrazy, dzielimy je na sylaby, głoski. Dzieci potrafią wyszukiwać wyrazy na podaną głoskę, określają głoski w nagłosie, wygłosie wyrazów. Większość dzieci zna litery drukowane i pisane, zaczynają czytać, układać wyrazy z liter. Prawidłowo nazywają liczby porządkowe, dodają i odejmują na konkretach, rozwijają umiejętności matematyczne.

     Realizacja treści zawartych w programie również odbywała się poprzez organizację zajęć nietypowych, atrakcyjnych np. spotkania z policjantem „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczeństwo dziecka podczas dni wolnych”, aktywny udział w zajęciach edukacyjnych  „Polak mały - symbole narodowe”, aktywny udział w zajęciach warsztatowych pt. „Teatrzyk paluszkowy” w ramach Międzynarodowego projektu edukacyjnego „ My-Ukraińcy. Ja i Ty”, udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez strażaków w sali „Ognik”, „Zabawy z kodowaniem i programowaniem” zorganizowanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Bartoszycach, udział w warsztatach kolędniczych „Hej kolęda” dla kl. 0-III”, spotkanie z babciami i dziadkami w szkole.

     Ponadto grupa mogła zdobywać wiedzę i umiejętności  poprzez  udział w ciekawych, różnorodnych wycieczkach i wyjściach edukacyjnych min. do:

-  Olsztyna na  rewię na lodzie pt. „Królowa Śniegu”, do BDK-u na koncert pt. „Barwne dróżki pana Moniuszki” (o twórcy Polskiej Opery Narodowej), 

-  Centrum Barki w Górowie Iławeckim (zwiedzanie pomieszczeń, poznawanie życia ludzi niepełnosprawnych, warsztaty kulinarne, praktyczne poznawanie poszczególnych etapów powstawania kruchych ciasteczek od wyrabiania, wałkowania, formowania, pieczenia do etapu dekorowania), 

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  (zajęcia edukacyjne prowadzone przez strażaków w sali „Ognik”,

- Bukwałdu w ramach realizacji świątecznego projektu edukacyjnego „Święta tuż, tuż”(warsztaty gręplarskie, warsztaty kulinarne, malowanie na porcelanie, zdobienie kubeczków, dekorowanie bombek), 

- BDK-u na przedstawienie pt. „Czarodziejskie słowa”.

     Dzieci zaspokajały swoje potrzeby ciekawości, własnych zainteresowań poprzez realizację dużej gamy programów, projektów edukacyjnych i profilaktycznych takich, jak: „Czyste powietrze wokół nas",  „Lekkoatletyka dla każdego”, „Chroń dziecięce uśmiechy”, „Zima”, „My-Ukraińcy. Ja i Ty”. Ponadto uczestniczyły w różnych imprezach, uroczystościach szkolnych: - „Ślubowanie kl. I”, apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w szkolnym spotkaniu wigilijnym oraz akcjach charytatywnych   „Zakręcona Akcja”, „Gorączka złota”. 

     Przedszkolaki mają nawet już pierwsze sukcesy w konkursach plastycznych: „Honorowy dawca krwi”,  „Bezpieczne ferie”, „Poradnia Pedagogiczna i Biblioteka Pedagogiczna w moich oczach”.

     Jak sami Państwo widzicie, Wasze dzieci już bardzo wiele zrobiły i mają jeszcze wiele przed sobą, aby osiągnąć dojrzałość szkolną. To również dzięki Państwu,  Waszej niezastąpionej pomocy, wsparciu i współpracy,  ogrom działań  była możliwa do zrealizowania,  za co dziękuję. 

     Zachęcam Was Drodzy Rodzice do dalszej współpracy, by Wasze pociechy odczuwały  dumę i zachwyt  z gotowości do rozpoczęcia, za parę miesięcy, nauki w szkole.

Wychowawczyni: Urszula Mielnik