ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

W ZESPOLE SZKÓŁ Z UJN W BARTOSZYCACH

 

„Im bardziej nauka straci charakter nawyku i stanie się przeżyciem,

tym bardziej twórczą będzie praca i radosna szkoła”  I. Kiken

 

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań.

          W naszej „ZERÓWCE” dbamy o bezpieczeństwo, dobrą adaptację dziecka, serdeczną atmosferę. Odkrywamy i rozwijamy indywidualne talenty, zachowując równowagę pomiędzy nauką i zabawą. Nasze priorytety to radość dzieci i zadowolenie rodziców. Mądre kierowanie zabawą jest podaniem dziecku „świata w pigułce” oraz ukazaniem jego wartości. Nasze maluchy uczestniczą w bardzo różnorodnych formach zabaw: twórczych (tematycznych, fikcyjnych), konstrukcyjnych oraz dydaktycznych.

         Najważniejszym zadaniem jest przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami we współczesnym świecie. W naszym oddziale przedszkolnym pragniemy pobudzić kreatywność dziecka poprzez ekspresję słowną, muzyczną i ruchową. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i respektujemy zalecenia rodziców dotyczące ich dzieci. Pomagamy dziecku odkryć swoje mocne strony oraz skorygować słabe, aby jego rozwój przebiegał prawidłowo.

           Specyfiką naszej  placówki jest nauczanie dzieci języka ukraińskiego poprzez zabawę, aby nauka w przyszłości była pasją. Zajęcia są różnorodne, twórcze  i stymulujące, zawsze ukierunkowane na zdobywanie konkretnych umiejętności.  W pracy realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego. Wykorzystujemy najcenniejsze metody, które pobudzają ciekawość i wyobraźnię dziecka, rozwijają logiczne myślenie i zdolności matematyczne, wzbogacają jego słownictwo i uwrażliwiają na sztukę. Czas zabawy wypełniają piosenki, bajki, wiersze, zagadki i gry zespołowe oraz gimnastyka.  Zajęcia muzyczne uwrażliwiają na piękno, zajęcia plastyczne wydobywają potencjał twórczy, a zabawa z językiem angielskim, od najmłodszych lat ułatwia w przyszłości naukę języków obcych.

          W roku szkolnym 2015/2016 do naszego oddziału przedszkolnego uczęszczało 11 dzieci (5-cio i 6-cio letnich).

Grupa aktywnie uczestniczyła  w życiu szkoły. Dzieci brały udział w uroczystościach szkolnych – programach artystycznych: Święto T. Szewczenka, program przygotowany dla wszystkich  rodziców podczas zebrania, oraz obszerny program „Pożegnanie zerówki”.

 

 Wszystkie dzieci bardzo chętnie brały udział w konkursach plastycznych: „Moja ulubiona ukraińska bajka”, „Kartka wielkanocna”, „Ziemie dziadków moimi oczyma”, „Taras Szewczenko -  mój przyjaciel”, „Słońce, niebo, mama i ja”. Oprócz konkursów przedszkolaki realizowały programy profilaktyczne: „Mleko z klasą”, „Owoce w szkole”, „Bezpieczne ferie”, „Czyste powietrze wokół nas” ,”Czyste ząbki”, „Zdrowe odżywianie” oraz projekty edukacyjne: „Książka moich marzeń”. Uczestniczyły w  wycieczce do Planetarium w Olsztynie, do Jednostki  Wojskowej w Bartoszycach oraz brały udział w  zajęciach edukacyjnych w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej.

         Rok szkolny 2015/2016  był obfitujący w sukcesy sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dzieci, które poczyniły bardzo duże postępy, są śmielsze, otwarte, doskonale organizują sobie swobodne zabawy. Mają dużo oryginalnych pomysłów,  są ciekawe otaczającego ich świata oraz  gotowe do podjęcia dalszej edukacji  w klasie pierwszej.

wychowawczyni Mirosława Paluszek