Sukcesy polonistyczne w ukraińskiej szkole – podsumowanie pracy koła polonistycznego 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016 był szczególnie pracowity dla członków koła polonistycznego, którego opiekunem jest nauczycielka języka polskiego Danuta Rohun.

Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoje zainteresowania z zakresu literatury, teatru, filmu, nauki o języku, by wziąć udział w wielu konkursach. Efektem pracy jest zajęcie czołowych miejsc w konkursach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

Karina Bałdyszko (klasa V)

·         I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literatury Fantasy „Źródła   Marzeń" (nagroda główna- 12-dniowy pobyt w jednym z polskich zamków i udział w wybranym programie letniego odpoczynku; organizator Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach we współpracy z Kuratorium Oświaty);

·         laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego „Galileo”;

·         laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (organizator W-M Kuratorium Oświaty);

·         I miejsce w XII Powiatowym Konkursie Literackim „Złote Pióro” dla szkół podstawowych;

·         I miejsce w Szkolnym Konkursie Literackim „Złote Pióro” dla szkół podstawowych;

·         I miejsce w Szkolnym Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego dla szkół podstawowych;

·         I miejsce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym „Ortograficzna Corrida” ;

·         redaktor szkolnej gazetki literackiej „Echo z Dna Serca”;

·         wyróżniająca i systematyczna praca w kole polonistycznym, literackim, ortograficznym.

 

Alicja Dziaduszek (klasa V)

·         I miejsce  w X Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortograficzna Corrida”;

·         wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego „Galileo”;

·         II miejsce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym „Ortograficzna Corrida;

·         III miejsce w Szkolnym Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego dla szkól podstawowych;

·         wyróżniająca i systematyczna praca w kole polonistycznym, ortograficznym.

 

Grzegorz Kopytko (klasa V)

·         wyróżnienie w XII Powiatowym Konkursie Literackim „Złote Pióro”;

·         II miejsce w Szkolnym Konkursie Literackim „Złote Pióro” dla szkół podstawowych;

·         wyróżniająca i systematyczna praca w kole polonistycznym, literackim, ortograficznym.

 

Magda Batraniec (klasa V)

·         VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literatury Fantasy „Źródła Marzeń".

 

Aleksandra Gricuk, Natalia Demczur (klasa V)

·         laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego „Galileo”.

 

Kinga Bącik (klasa VI)

·         laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego „Galileo”;

·         90% ze sprawdzianu szóstoklasisty z zakresu język polski;

·          redaktor szkolnej gazetki literackiej „Echo z Dna Serca”;

·         II miejsce w Szkolnym Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego;

·         III miejsce w Szkolnym Konkursie Literackim „Złote Pióro”;

·         udział w Ogólnopolskim Konkursie Literatury Fantasy „Źródła Marzeń";

·          udział w XII Powiatowym Konkursie Literackim „Złote Pióro”;

·         wyróżniająca i systematyczna praca w kole polonistycznym, literackim, ortograficznym.

 

Wiktor Zawadzki (klasa VI)

·         95% ze sprawdzianu szóstoklasisty z zakresu język polski;

·         II miejsce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym „Ortograficzna Corrida;

·         udział w X Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortograficzna Corrida”;

·         wyróżniająca i systematyczna praca w kole ortograficznym.

 

Katarzyna Dąbrowna (klasa VI)

·         redaktor szkolnej gazetki literackiej „Echo z Dna Serca”;

·         udział w XII Powiatowym Konkursie Literackim „Złote Pióro”

·         wyróżniająca i systematyczna praca w kole polonistycznym, literackim, ortograficznym.

 

Natalia Łatanyszyn (klasa I g.)

·         wyróżnienie w VI Ogólnopolskim a XII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Poznaj nasz Kraj”;

·         wyróżnienie w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poeta w porę odkryty…BARCJA”;

·         wyróżniająca i systematyczna praca w kole recytatorskim.

 

Piotr Lewkowicz (klasa II g.)

·         III miejsce w XII Powiatowym Konkursie Literackim „Złote Pióro”;

·         wyróżnienie w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poeta w porę odkryty…BARCJA”;

·         wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego „Galileo”;

·         wyróżniająca i systematyczna praca w kole polonistycznym.

 

Michał Dziaduszek (klasa II g.)

·         wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego „Galileo”.

 

Gratulujemy i cieszymy się z osiągniętych sukcesów.