Język polski w ukraińskiej szkole

Specyfiką naszej szkoły jest konwersacja w języku ukraińskim, ale dbamy też o wszechstronny rozwój ucznia, m.in. kształcenie umiejętności polonistycznych. Efektem pracy jest wydawanie szkolnej gazetki literackiej „Echo z Dna Serca”, zajmowanie czołowych miejsc w wielu konkursach polonistycznych (przedmiotowych, literackich, recytatorskich, poetyckich) na różnych szczeblach i osiąganie wysokich wyników z języka polskiego ze sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

W bieżącym roku szkolnym klasa szósta uzyskała 79% - najwyższy wynik w mieście (średnie wyniki – kraj 71%, województwo – 69%, powiat - 69%, miasto – 72%) , co plasuje szkołę w staninie 8 – poziomie bardzo wysokim.

Cieszy również fakt, że od czasu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego z zakresu język polski (od 2012 r.) osiągamy najwyższe wyniki w mieście i powiecie. Odnotowujemy wysoki przyrost wiedzy ucznia, dlatego jesteśmy Szkołą Sukcesu, o czym informują wyniki EWD.

 Również w bieżącym roku utrzymaliśmy wysoki poziom – 73% nasza szkoła (średni wynik kraj – 69%, województwo - 66%, powiat – 67, miasto – 70%). Wynik zaskoczył uczniów i polonistkę, ponieważ, jak twierdzili sami uczniowie: „Bardzo dużą trudność nam sprawia czytanie lektur, analiza wierszy, gramatyka i pisanie wypracowań”. W takiej sytuacji pozostała benedyktyńska praca i upór nauczyciela, by osiągnąć optymalny wynik.

Puentując, nie jest sztuką z ucznia dobrego uczynić jeszcze lepszego, ale sztuką jest z ucznia słabego zrobić dobrego, a nawet bardzo dobrego. A to nam się udaje.