Trzecioklasiści i piątoklasiści  realizują innowacyjny projekt
pn. „Język ukraiński on-line  z Ukrainą”

     Od początku września 2019 r.  uczniowie klasy III i V naszej szkoły kontynuują realizację projektu edukacyjnego pn. „Język ukraiński on-line  z Ukrainą” w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego z Języka Ukraińskiego pod nazwą My Ukraińci. Ja i Ty”.

     Projekt ma charakter innowacyjny i  jest efektem dobrej  współpracy szkoły z Obwodową Biblioteką dla Dzieci we Lwowie. 

     Nasi uczniowie systematycznie uczestniczą w lekcjach on-line za pośrednictwem Skype. Tematyka zajęć jest bardzo bogata i urozmaicona. Dotyczy życia i twórczości najwybitniejszych ukraińskich poetów, takich jak: Taras Szewczenko, czy patronka naszej szkoły Lesia Ukrainka. Poza tym uczniowie mają możliwość poznania nowych autorów ciekawych utworów literackich i utrwalenia wiadomości ze  znajomości bajek ukraińskich. Rozwiązują ciekawe zagadki i quizy, uczą się gramatyki, piszą wiersze i opowiadania.

     Dzieci bardzo chętnie biorą udział w tak innowacyjnych zajęciach. Wykazują się aktywnością i zaangażowaniem. Wzbogacają  słownictwo i umiejętności porozumiewania się w języku ukraińskim. Przełamują bariery i kształtują własną świadomość wielowymiarowych korzyści posługiwania się językami obcymi, podtrzymywania ukraińskich tradycji narodowych i dbania o własny rozwój. 

Agnieszka Wnukowicz, koordynator projektu