Zapraszamy na zebranie, które odbędzie się w formie on-line

Zebranie z rodzicami dla klas I-III w formie on-line

10 lutego 2021 r. (środa)

 

Klasa I - 16:30

Klasa II - 17:00

Klasa III - 16:00

 

Zebranie z rodzicami klas IV-VIII w formie on-line

11 lutego 2021 r. (czwartek)

 

Klasa IV - 18:00

Klasa V - 18:15

Klasa VI - 17:00

Klasa VII - 17:30

Klasa VIII - 18:00

 

Konsultacje indywidualne dla  rodziców

15 lutego 2021 r. -  godz. od 15:00-18:00