Słów kilka o etapie szkolnym wojewódzkich konkursów przedmiotowych
w roku szkolnym 2021/2022

    Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach aktywnie uczestniczyli w szkolnym etapie wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

    Publikacja z 15 grudnia 2021 r. na stronie Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych w bieżącym roku, potwierdziła, iż wszystkie prace konkursowe naszych 12 uczniów, którzy uzyskali 75 i więcej % punktów, zostały pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego.

Język polski – 5 uczennic:
     • Maja Pieniak, Anna Suszycka, Julia Pakosz, Sonia Gricuk, Aleksandra Tacyn (nauczyciel przygotowujący Danuta Rohun).

Matematyka – 5 uczniów:
     • Mateusz Baczewski, Julian Maczuga, Volodymyr Kubrak (nauczyciel przygotowujący Mirosława Stepaniuk),
     • Julia Pakosz, Maja Pieniak (nauczyciel przygotowujący Iwona Tetkowska).

Język rosyjski – 4 uczniów:
     • Sonia Gricuk, Oksana Prysiazhniuk, Volodymyr Kubrak, Viktoriia Opanasiuk (nauczyciel przygotowujący Aleksandra Łatanyszyn).

Historia – 3 uczniów:
    • Mateusz Baczewski, Jakub Borkowski, Tymoteusz Suchodolski (nauczyciel przygotowujący Orest Ortyński).

Geografia - 2 uczniów:
    • Mateusz Baczewski, Jakub Borkowski (nauczyciel przygotowujący Iwona Tetkowska).

Biologia – 1 uczeń:
    • Tymoteusz Suchodolski (nauczyciel przygotowujący Maria Trojanowska).

     Na uwagę zasługuje fakt, iż jeden uczeń siódmoklasista został zakwalifikowany do trzech, a sześcioro uczniów do dwóch, konkursów przedmiotowych.

     Wszyscy uczestnicy wytrwale przygotowują się do drugiego etapu konkursu. Należy nadmienić, iż zdobycie tytułu laureata na poziomie wojewódzkim zwalnia z danego egzaminu, a na certyfikacie laureat otrzymuje wynik 100 % z przedmiotu egzaminacyjnego.

    Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom dotychczasowych osiągnięć, i życzymy dalszych sukcesów dydaktycznych.