Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka

    W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole prowadzona była akcja profilaktyczno–informacyjna zainspirowana przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka – edycja 2022/2023.


     W ramach akcji uczniowie zdobyli podstawową wiedzę o istocie, objawach i przyczynach choroby, nauczyli się samobadania skóry oraz poznali tzw. „złote zasady” ochrony skóry przed czerniakiem.
Swoją wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać jako element promowania zdrowia we własnych rodzinach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas siódmej i ósmej. Po zajęciach wykonali plakaty dotyczące profilaktyki nowotworów skóry.
Plakaty informacyjne oraz ulotki dotyczące profilaktyki czerniaka zostały również wyeksponowane na korytarzach szkolnych.