Informacja dotycząca rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024

W dniach od 1 sierpnia do 4 sierpnia 2023 roku zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niżej wymienionych szkołach i przedszkolach na następującą liczbę miejsc:

Szkoła Podstawowa nr 1 – 5 miejsc dla dzieci 6-letnich lub 5-letnich

Szkoła Podstawowa nr 7 – 5 miejsc dla dzieci 6-letnich lub 5-letnich

Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 – 4 miejsca dla dzieci 3-letnich z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 1 miejsce dla dziecka 4-letniego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Przedszkole Publiczne nr 6 – 5 miejsc dla dzieci 3-letnich

Przedszkole Publiczne nr 9 – 2 miejsca dla dzieci 4-letnich, 2 miejsca dla dzieci 5-letnich

W tym roku, wyjątkowo rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona bez użycia systemu informatycznego. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w szkole/przedszkolu pierwszego wyboru w terminie podanym w zarządzeniu burmistrza.

https://bartoszyce.pl/73335/informacja-dotyczaca-rekrutacji-uzupelniajacej-na-rok-szkolny-2023-2024-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych/