Wyróżnienie w konkursie recytatorskim

     Gratulujemy Julii Łabędzkiej, uczennicy klasy II gimnazjum, zdobycia wyróżnienia w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim dla młodzieży „Poeta w porę odkryty… BARCJA”.

Czytaj więcej: Wyróżnienie w konkursie recytatorskim

VIII Ogólnopolski a XIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski
pn. „Poznaj nasz Kraj”

     Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Stowarzyszeniem „Kałyna”  zaprasza uczniów klasy VII szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalną do udziału w VIII Ogólnopolskim a XIV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim pn. „Poznaj nasz Kraj” objętym honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Czytaj więcej: VIII Ogólnopolskiego a XIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego

Результати  V Всепольського конкурсу малюнків
„Тарас Шевченко – наш Приятель”

Жюрі у  складі:

Голова:  Любомира Тхір

Члени: Данута Глушко, Наталія Шелест,Анна Домбровна,  Марія Трояновська, Мирослав Бахор,

     У конкурсі взяло участь 160 дітей.

Czytaj więcej: Результати V Всепольського конкурсу малюнків

TEMATYKA ZAJĘĆ REKREACYJNYCH

prowadzonych w czasie przerwy świątecznej w dniach 29 – 30.03 2018 r. i 03.04.2018 r.

Czytaj więcej: TEMATYKA ZAJĘĆ REKREACYJNYCH

Zdobyliśmy 8 tytułów laureata i 7 tytułów finalisty
w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych
2017/2018

     Serdecznie gratulujemy naszym uczniom, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie w roku szkolnym 2017/2018.  

Czytaj więcej: Zdobyliśmy 8 tytułów laureata i 7 tytułów finalisty