„Spotkania teatralno-poetyckie 2018”

     Pod taką nazwą Stowarzyszenie „Kałyna”  wraz ze Szkołą Podstawową nr 8 z UJN w Bartoszycach zakończyło  30 listopada 2018 r. realizację kolejnego  przedsięwzięcia edukacyjnego, głównym celem którego  było wsparcie  rozwoju zainteresowań młodego pokolenia ukraińską poezją i sztuką teatralną w wielokulturowym regionie Warmii i Mazur. 

Czytaj więcej: „Spotkania teatralno-poetyckie 2018”

Maluchy w „Ogniku”

     W czwartek 13 grudnia bieżącego roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły  wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w sali edukacyjnej „Ognik” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Po przywitaniu z panami strażakami dzieci przebrały się w stroje strażackie i założyły na głowę hełmy, co dla wielu było miłym zaskoczeniem i sprawiło wiele przyjemności. Dzieci poczuły się jak prawdziwi ratownicy.

Czytaj więcej: Maluchy w „Ogniku”

Відвідини групи військових

     8 грудня 2018 р. Бартошиці відвідала група військових, які перебувають на реабілітації в Центрі «Добрий брат» в Осєку. Наші герої взяли участь у парафіальному празнику  в Церкві св. Андрія, який  очолив архиєпископ Євген Попович, митрополит УГКЦ в Польщі.

Czytaj więcej: Відвідини групи військових

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„HONOROWY DAWCA KRWI” 

     W Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki  z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach odbył się konkurs plastyczny pt.

„HONOROWY DAWCA KRWI”.

Czytaj więcej: WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „HONOROWY DAWCA KRWI”

WYNIKI 

     X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Ja i mały teatr” realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Spotkania poetycko-teatralne 2018” przez  Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania „Kałyna” oraz  Szkoły Podstawowej nr 8 z UJN w Bartoszycach

Czytaj więcej: wyniki X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych