Wyniki IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych
„Ja i mały teatr”

realizowany w ramach przedsięwzięcia 
„Spotkania poetycko-teatralne 2017” 

przez  Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły „Kałyna” 
oraz Szkołę Podstawową nr 8 im.  Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

Czytaj więcej: wyniki IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Ja i mały teatr”

„Dar lubowi” na górowskiej scenie

     Grupa „Dar lubowi”,  składająca się z najmłodszych uczniów naszej szkoły, wystąpiła podczas XVIII Archidiecezjalnego Przeglądu Twórczości Religijnej, na którym  zaprezentowali piosenkę „Awraam” oraz kanon „Ja polubyw Tebe”.

Czytaj więcej: XVIII Archidiecezjalny Przegląd Twórczości Religijnej

СВЯТО ПЕРШОКЛАСНИКІВ
у Бартошицях

     24 жовтня 2017 р.  був врочистим днем  для шкільної громади Початкової школи нр 8 ім. Лесі Українки з українською мовою навчання в Бартошицях.  Шестеро першокласників склали клятву, у  якій обіцяли гарно вчитися та шанувати українські традиції  та звичаї, поважати своїх колег та з повагою відноситися до польської та української культур. 

Czytaj więcej: СВЯТО ПЕРШОКЛАСНИКІВ у Бартошицях

Nasze przedszkolaki uczyły się jak wyrażać emocje

      23 października 2017 roku dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły uczestniczyły w warsztatach „Moje emocje są ważne i potrzebne” prowadzonych przez panią psycholog Agnieszkę Jankowską z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach.

Czytaj więcej: Nasze przedszkolaki uczyły się jak wyrażać emocje

До 20-ліття від дня надання імені Лесі Українки Початковій школі нр 8 в Бартошицях

Лесина школа у Бартошицях

«Колесо життя крутиться – журбу змінює радість» -  говорить  тамільське прислів'я. Так як у житті кожної людини свій шлях, у  якому радісні і сумні хвилини, так і у  функціонуванні кожної української школи появляються злети і падіння. Щоб лише тих останніх було якнайменше.

     Нинішня реформа шкільництва у Польщі, яка в загальному полягає, між іншим,  в  ліквідації гімназій, спричинилася до цього, що наша школа, яка функціонувала як Комплекс шкіл з українською мовою навчання у Бартошицях в роках 1999-2017, в якому функціонувала початкова школа і гімназія та відділ садочка, знову стає початковою школою з українською мовою навчання, так як  у її витоках.

Czytaj więcej: Лесина школа у Бартошицях